Gweinidog Addysg yn Cyhoeddi Cwricwlwm Drafft Newydd i Gymru

Amdanom ni Am GwE Ein Gweledigaeth Dogfennau Allweddol Rôl GwE Llywodraethu Cyd-Bwyllgor Bwrdd Rheoli Bwrdd Ymgynghorol Grŵp Defnyddwyr Cynradd Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol Ysgolion Cefnogaeth Cwricwlwm PISA VLE BAC VLE Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol a Dysgu...

Dewch i ddathlu! Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau.

Amdanom ni Am GwE Ein Gweledigaeth Dogfennau Allweddol Rôl GwE Llywodraethu Cyd-Bwyllgor Bwrdd Rheoli Bwrdd Ymgynghorol Grŵp Defnyddwyr Cynradd Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol Ysgolion Cefnogaeth Cwricwlwm PISA VLE BAC VLE Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol a Dysgu...

Ceisiadau Erasmus+

Adref>Newyddion> Erasmus+ Ymhlith ceisiadau Erasmus+ gogledd Cymru eleni  yr oedd mwy na 50 o geisiadau gan aelodau staff yn ysgolion GwE i wneud DPP mewn gwahanol wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd  drwy geisiadau KA1 (gyflwynwyd ddiwedd mis Ionawr 2019), dau brosiect...