Addysg Gychwynnol i Athrawon

O fis Medi 2020, bydd y Rhaglen Athrawon Graddedig yn diflannu yng Nghymru. Y gobaith yw y bydd y Brifysgol Agored yng Nghymru, ar y cyd â’r consortia a Llywodraeth Cymru, yn cynnig dau lwybr newydd i yrfa mewn addysgu, sef TAR â chyflog a TAR rhan-amser. Bydd y ddau lwybr yn cynnig cymysgedd o sesiynau ar-lein a wyneb yn wyneb, efo mentoriaid a thiwtoriaid ymarfer. Bydd 120 diwrnod o brofiad ymarferol hefyd, ar draws dwy ysgol. 

Bydd peilot o’r cwrs TAR Gwyddoniaeth Uwchradd yn dechrau yn y Gwanwyn, 2020.  Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd, felly dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb nodi hynny cyn gynted â phosibl ar Wales-PGCE@open.ac.uk Defnyddiwch y cyfeiriad e-bost hwn hefyd i holi unrhyw beth am y ddau lwybr gwahanol. 

Bydd y TAR Rhan-amser a’r TAR â Chyflog ar gael ar draws cyfnodau a phynciau â blaenoriaeth yn yr Hydref, 2020 (y pynciau â blaenoriaeth am y tro fydd Gwyddoniaeth, Mathemateg, D&Th ac ITM).

Am ragor o wybodaeth, neu i drafod y llwybrau newydd, cysylltwch â ceriwilliams3@gwegogledd.cymru  

Dyma ble y cewch ragor o wybodaeth am y llwybrau gwahanol hyn er mwyn dod yn athro:

https://llyw.cymru/addysg-gychwynnol-i-athrawon

http://www.open.ac.uk/courses/choose/wales/pgce