Select Page

Cyfleoedd

PENNAETH – Ysgol Bodhyfryd

PENNAETH - Ysgol Bodhyfryd, Wrecsam I gychwyn: Ionawr 2019 (neu cyn hynny os yn bosibl) Cyflog: L18-24 [£59,857 - £60,330 disgwylir dyfarniad cyflog] Y mae corff llywodraeth Ysgol Bodhyfryd yn chwilio am Bennaeth i ddechrau ym...

HYSBYSEB SWYDD: Swyddog Cyllid Cefnogol

HYSBYSEB SWYDD: Swyddog Cyllid Cefnogol [dros dro] [Swydd Llawn Amser ond ystyrir ceisiadau am wneud y swydd yn Rhan Amser] CYFLOG: S1 (£20,611- £22,658] LLEOLIAD: Swyddfeydd GwE, Caernarfon HYSBYSEB SWYDD - Swyddog Cyllid [Cyfnod...

HYSBYSEB SWYDD: Rheolwr Cyfathrebu a Rheoli Prosiectau

HYSBYSEB SWYDD: Rheolwr Cyfathrebu a Rheoli Prosiectau (hyd at 31/08/2019 - gyda'r posibilrwydd y bydd yn cael ei ymestyn) CYFLOG: Cyflog i'w benderfynu LLEOLIAD: Lleolir y swydd yn un o Swyddfeydd GwE, unai yng Nghaernarfon, Bae...