Select Page

Cyfleoedd

Arweinyddion Digidol

Arweinyddion Digidol Secondiad [15 diwrnod dros 2 dymor - i gychwyn Ionawr 2019] - £4,750 i bob ysgol. Mae GwE yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan ymarferwyr brwdfrydig sydd â dealltwriaeth drylwyr o arddulliau dysgu digidol, a sydd...

Cyfieithydd [Dros Dro]

Cyfieithydd [Dros Dro] [DROS DRO - TAN 31/08/2019] [LLAWN AMSER - OND GELLIR YSTYRIED CEISIADAU AM WEITHIO RHAN AMSER NEU RANNU SWYDD] CYFLOG: S4 [£28,221 - £30,756] LLEOLIAD: Gogledd Cymru - I'w drafod Cytundeb dros dro dros...