Select Page

Arweinydd Craidd – Uwchradd – CYMRAEG HANFODOL

[LLAWN AMSER]

CYFLOG: Soulbury EIP Graddfa 21-24 [£58,727 – £61,978]
3 SPA Graddfa 25-27 [£63,089 – £65,282]
Lleoliad: Gogledd Cymru – i’w drafod

MAE’R GALLU I GYFATHREBU’N RHUGL YN Y GYMRAEG YN HANFODOL AR GYFER Y SWYDD HON.

DYDDIAD CAU: 10:00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 31 IONAWR 2019

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Elfyn V. Jones, Uwch Arweinydd Uwchradd ar 07557 759240 / 0300 500 8087 neu e-bost elfynjones@gwegogledd.cymru

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru neu cysylltwch ar 01286 679076.