Awst 2019: Canlyniadau TAG Safon Uwch / Uwch Gyfrannol