Select Page

Y Daith Diwygio

Adref>Newyddion> Y Daith Diwygio Sesiwn i Benaethiaid DYDD MAWRTH, 22 IONAWR 2019 – VENUE CYMRU, LLANDUDNO Hoffai GwE wahodd holl benaethiaid y rhanbarth i’r cyntaf o gyfres o sesiynau fydd yn cael eu cynnal dros y misoedd nesaf ar 22 Ionawr yn Venue Cymru,...

Diwrnod Agored Mantell yr Arbenigwr – Ysgol Cae’r Nant

Adref>Newyddion> Diwrnod Agored Mantell yr Arbenigwr – Ysgol Cae’r Nant DYDD MERCHER, 20 CHWEFROR 2019 I’r rhai hynny sy’n ystyried gweithredu addysgeg Mantell yr Arbenigwr, dyma gyfle i’w weld ar waith.   Mae’n ddyddiau cynnar o...

Cwrs Sabothol Cymraeg [Lefel Uwch]

Adref>Newyddion> Cwrs Sabothol Cymraeg [Lefel Uwch] Cwrs ar gyfer: Athrawon [cynradd ac uwchradd], cynorthwywyr dosbarth [lefel uwch] a darparwyr hyfforddiant Sy’n gallu siarad Cymraeg yn rhugl [dysgwyr neu Gymry Cymraeg] Lleoliad Canolfan Bedwyr, Prifysgol...

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’r Asesiadau Personol

Adref>Newyddion> Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’r Asesiadau Personol Gweler isod lythyr yn amlinellu gwybodaeth bwysig ynghylch trefniadau yr Asesiadau Personol a’r Profion Cenedlaethol 2019. Annwyl Gyd-weithiwr, Mae cyfnod Profion Cenedlaethol...