Select Page

Profion Cenedlaethol 2019

Adref>Newyddion> Profion Cenedlaethol 2019 Y DYDDIAD OLAF AR GYFER DATGYMHWYSO O BROFION CENEDLAETHOL 2019 Y dyddiad olaf ar gyfer gofyn am ddatgymhwyso unrhyw blentyn o Brofion Cenedlaethol 2019 yw DYDD GWENER, 22 MAWRTH 2019. A fyddech cystal â sicrhau eich bod wedi...

Rhaglen Addysgu Graddedigion – CaBan

Adref>Newyddion> Rhaglen Addysgu Graddedigion – CaBan Am ragor o wybodaeth: CYNRADD:  https://www.bangor.ac.uk/education-and-human-development/courses/GTP/GTPprimary.php.cy ...

Rhaglen Beilot Ymgysylltiad Cymheiriaid

Adref>Newyddion> Rhaglen Beilot Ymgysylltiad Cymheiriaid Ar 22 Ionawr 2019 yn Venue Cymru, Llandudno, gweithredwyd camau cyntaf proses ymgynghori â Phenaethiaid ar agweddau amrywiol ar y Daith Ddiwygio Genedlaethol. Roedd hyn yn cynnwys ymgynghori ar ddatblygu...

Llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog

Adref>Newyddion> Llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog Mae’r llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog gafodd ei lansio yn ein Cynhadledd Dwyieithrwydd fis Tachwedd diwethaf bellach ar gael yn electroneg. Am gopi PDF cliciwch yma, neu am fersiwn e-lyfr dilynwch y linc...

Mesurau Perfformiad Interim Cyfnod Allweddol 4 a bwletin 6

Adref>Newyddion> Mesurau Perfformiad Interim Cyfnod Allweddol 4 a bwletin 6 Gweler isod lythyr gan Steve Vincent, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Effeithiolrwydd Ysgolion, a bwletin 6 sydd yn ymwneud ag adrodd ar berfformiad ysgolion sydd yn rhoi rhagor o fanylion...

Gwella Adborth i Ddysgwyr a Lleihau Llwyth Gwaith Athrawon

Adref>Newyddion> Gwella Adborth i Ddysgwyr a Lleihau Llwyth Gwaith Athrawon ADRODDIAD CRYNO EBRILL 2018 Darllenwch beth mae’r Consortia Gwella Ysgolion wedi bod yn ei wneud i wella Adborth i Ddysgwyr a Lleihau Llwyth Gwaith: Adroddiad Cryno Gwella...