Select Page

PISA 2018

Adref>Newyddion> PISA 2018 Cynhelir yr astudiaeth bwysig hon mewn ysgolion y tymor hwn ar hyd a lled y Deyrnas Unedig. Y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yw astudiaeth addysg ryngwladol fwyaf y byd, ac mae dros 80 o wledydd yn rhan ohoni. Mae’r Sefydliad...

System Archebu Profion Darllen a Rhifedd [Rhesymu] Cenedlaethol

Adref>Newyddion> System Archebu Profion Darllen a Rhifedd [Rhesymu] Cenedlaethol Gall ysgolion archebu papurau’r Profion Darllen a Rhifedd (Rhesymu) o 22 Hydref 2018 hyd at 23 Tachwedd 2018 drwy System Archebu Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol (dolen allanol).  ...

Adnodd Addysg am Yr Athro Gwyn Thomas

Adref>Newyddion> Adnodd Addysg am Yr Athro Gwyn Thomas Cafodd cwmni Telesgop ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i greu adnoddau addysgiadol am Yr Athro Gwyn Thomas ar gyfer athrawon a disgyblion (Cyfnod Allweddol 3, 4 a 5). Platfform addysgiadol newydd yw’r wefan sy’n...