Select Page

HYSBYSEB SWYDD: Swyddog Cyllid Cefnogol

Adref>Newyddion> HYSBYSEB SWYDD: Swyddog Cyllid Cefnogol [dros dro] [Swydd Llawn Amser ond ystyrir ceisiadau am wneud y swydd yn Rhan Amser] CYFLOG: S1 (£20,611- £22,658] LLEOLIAD: Swyddfeydd GwE, Caernarfon HYSBYSEB SWYDD – Swyddog Cyllid [Cyfnod Mamolaeth]...

Polisïau AD Rhanbarthol Newydd ar gyfer Ysgolion

Adref>Newyddion> Polisïau AD Rhanbarthol Newydd ar gyfer Ysgolion Mae polisïau gweithdrefnau newydd a ddatblygwyd yn rhanbarthol wedi’u lansio y tymor hwn. Y rhain bellach yw’r polisïau model yr argymhellir i bob ysgol yng ngogledd Cymru eu mabwysiadu. Mae’r polisïau...

Holiadur am Ddatblygiad Proffesiynol ar gyfer Athrawon Mathemateg

Adref>Newyddion> Holiadur am Ddatblygiad Proffesiynol ar gyfer Athrawon Mathemateg Er mwyn llywio blaenraglen waith Y Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg ar ddatblygiad proffesiynol athrawon mathemateg, rydym yn gofyn i athrawon gwblhau...

Y Gymraeg mewn Addysg – Sgiliau Cymraeg y Gweithlu

Adref>Newyddion> Y Gymraeg mewn Addysg – Sgiliau Cymraeg y Gweithlu Byddwch yn ymwybodol i’r Cyfarwyddwyr Addysg gysylltu efo ysgolion y consortiwm ddechrau’r flwyddyn er mwyn rhannu gwybodaeth parthed cynnal Arolwg o Sgiliau Cymraeg y Gweithlu Addysg (yn ystod...