Select Page

Gwobrau Llyfrau Blue Peter 2019

Adref>Newyddion> Gwobrau Llyfrau Blue Peter 2019 Mae Gwobrau Llyfrau Blue Peter 2019 yn dathlu llyfrau plant a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae dau gategori, sef:   y Stori Orau a’r Llyfr Ffeithiol Gorau. Mae enillwyr blaenorol yn cynnwys Cressida...

Prentisiaethau: Canllawiau i Ysgolion

Adref>Newyddion> Prentisiaethau: Canllawiau i Ysgolion Mae’n bleser gan Llywodraeth Cymru eich hysbysu fod canllaw Prentisiaethau newydd ar gyfer Ysgolion yn fyw ar eu gwefan. Maent wedi gweithio gyda nifer o randdeiliaid, gan gynnwys Cymdeithas Genedlaethol y...

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Adref>Newyddion> Anghenion Dysgu Ychwanegol RHAGLEN TRAWSNEWID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL Fel rhan o’r rhaglen ddiwygio addysg ehangach, mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i ddiwygio’r gweithdrefnau Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Cafodd y Bil Anghenion Dysgu...

Canllawiau i Rieni: Cyfnod Sylfaen / Cynradd / Uwchradd

Adref>Newyddion> Canllawiau i Rieni: Cyfnod Sylfaen / Cynradd / Uwchradd Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru  wedi darparu canllawiau i rieni a gofalwyr plant sydd naill ai yn cael mynediad i’r Cyfnod Sylfaen, ysgol Gynradd (diwedd blwyddyn 2) neu sydd ar fin dechrau...

Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uwch/Uwch Gyfrannol

Adref>Newyddion> Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uwch/Uwch Gyfrannol (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod) Datganiad Rhanbarthol i’r Wasg Hoffai GwE longyfarch dysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol eleni. Rydym yn falch iawn bod holl...