Select Page

Prosiect Darllen Ailadroddol Gogledd Cymru 2018-2019

Adref>Newyddion> Prosiect Darllen Ailadroddol Gogledd Cymru 2018-2019 Ydych chi am wella hyder a rhuglder darllen eich disgyblion? Ydych chi am wario eich GDD ar ymyriadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth? Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r...

Rhaglen ar-lein SKILLS

Adref>Newyddion> Rhaglen ar-lein SKILLS (Support for Kids in Learning and Language Strategies) ar gyfer Rhieni a Staff Cefnogi Ysgol 2018 – 2019 A yw eich ysgol gynradd eisiau gwellhau ymddygiad disgyblion a’ch perthynas gyda rhieni? Oes gennych ddiddordeb mewn...

Llafaredd GwE (Oracy@GwE)

Adref>Newyddion> Llafaredd GwE (Oracy@GwE) “Mae siarad a gwrando wrth wraidd iaith – yn sylfeini ar gyfer darllen ac ysgrifennu, ac yn sgiliau hanfodol i feddwl a chyfathrebu”.  – Education Endowment Foundation, 2015 Gwahoddir ceisiadau gan...