Bagloriaeth Cymru

Gwenno Jarvis

Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth BAC, ITM a Rhwydwaith Arloesi
gwennojarvis@gwegogledd.cymru

(AR GYFNOD MAMOLAETH)

Tina Parkes

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru ac Ymarferydd Arweiniol Conwy a Sir Ddinbych, GwE
tps@eirias.conwy.sch.uk

Manylion Ymarferwyr Arweiniol Bagloriaeth Cymru GwE:

Catrin Lewis Jones

Ynys Môn a Gwynedd
CJ@llangefni.anglesey.sch.uk

Tina Parkes

Conwy a Sir Ddinbych
tps@eirias.conwy.sch.uk

Carrie Hawke-Jones

Sir y Fflint a Wrecsam
Caroline.Hawke-Jones@alun.flintshire.sch.uk

 

Gwybodaeth

Cynhadledd Her Sgiliau, Gorffennaf 2017

Nodyn byr i ddweud diolch yn fawr iawn i’r holl ysgolion, disgyblion ac athrawon, ddaeth draw i’r gynhadledd fis Gorffennaf. Bu’n dda cael gweld yr holl waith gwych y mae ein disgyblion yn ei gynhyrchu ar gyfer yr Her Sgiliau/Bac ac i weld pobl ifanc, addysgwyr & chyflogwyr efo’i gilydd.

Diolch hefyd i bawb a fu’n helpu i drefnu’r gynhadledd, a fu’n helpu ac yn cyflwyno ar y diwrnod ac i’r noddwyr sef:

West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce
Federation of Small Businesses
Menter yr Ifanc
Excell Teaching Agency
Prifysgol Bangor
Horizon
New Directions Education
CITB
Rhwydwaith Seren, Conwy & Dinbych

Dyma rai o luniau o’r diwrnod.