Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018

Gwobr Disgybl Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol

Cynhelir Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018 unwaith eto ym mis Mehefin.

Gan fod y Gwobrau Dysgu Digidol Cenedlaethol wedi’u cynnwys yn y Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru, dim ond un categori gwobr digidol fydd gennym fel rhan o’r digwyddiad flwyddyn nesaf.

Bydd Gwobr Disgybl Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018 yn cydnabod yr hyn a gyflawnwyd gan ddisgybl neu grŵp o ddisgyblion o ysgol a gynhelir neu goleg yng Nghymru sydd naill ai wedi defnyddio technoleg mewn ffordd arloesol neu wedi creu deunydd digidol gwreiddiol gwych. Rhaid i’r ceisiadau am y wobr gael eu cyflwyno gan athro.

Nid yw’n rhy gynnar i ddechrau meddwl am wneud cais. Ni fydd yr un prosiect yn rhy fach felly os ydych chi’n meddwl bod eich disgyblion wedi creu neu gyfrannu at rywbeth eithriadol rhowch wybod i ni!

Bydd ffurflenni cais a chanllawiau ar gael ar Hwb yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Gellir gweld enillwyr gwobrau 2015, 2016 a 2017 yma.

Caiff enillydd y wobr ei chyhoeddi yn Nigwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018 a bydd manylion pellach am y digwyddiad ar gael cyn bo hir.