CPCP 2018-2019

Gweler isod gyflwyniad ynglŷn â’r cymhwyster cenedlaethol ar gyfer Prifathrawon CPCP ar gyfer y flwyddyn 2018-2019.

Mae’r cyflwyniad yn rhoi i chi yr holl wybodaeth angenrheidiol i benderfynu â ydych am ymgeisio eleni.

Am ragor o fanylion, cliciwch y botwm isod: