CPCP – Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth

Mae’r Rhaglen Asesu CPCP ar gyfer uwch ymarferwyr sydd â phrofiad addas, sy’n ystyried prifathrawiaeth fel y cam nesaf yn eu gyrfa ac sy’n gallu dangos eu cyrhaeddiad yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth Ffurfiol.

Sut i ymgeisio / cymryd rhan:

Am fwy o wybodaeth a sut i wneud cais, ewch i’r dudalen CPCP.