Select Page

Croesawu Newid mewn Ysgolion Uwchradd

DYDD MAWRTH, 19 MAWRTH 2019 – 1:15YP-3:45YP – YSGOL UWCHRADD Y FFLINT, Y FFLINT, SIR Y FFLINT, CH6 5LL

Sut mae ysgolion uwchradd yn dechrau paratoi ar gyfer Cwricwlwm i Gymru?
Mae Ysgol Uwchradd y Fflint, Ysgol Arloesi Dysgu Proffesiynol, yn cynnig cyfle i ysgolion uwchradd yng ngogledd Cymru fynychu gweithdy i rannu syniadau ymarferol ynghylch sut y gall eich lleoliad chi ddechrau paratoi ar gyfer y Cwricwlwm Newydd. Yn ystod y sesiwn rhennir strategaethau ar gyfer cyd-weithwyr uwchradd yn benodol sy’n dechrau ar y daith o greu dull gweithredu ysgol gyfan ar gyfer y Cwricwlwm Newydd, ac er mwyn cefnogi’r broses o newid.

Anfonwch e-bost at Jason Newham i gadw lle: jason.newham@flint.flintshire.sch.uk erbyn dydd Gwener, 22 Chwefror 2019.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.