Dolenni Defnyddiol

Dolen Llywodraeth Cymru:

Diweddariadau Cwricwlwm i Gymru

Mae Cwricwlwm newydd i ysgolion Cymru yn cael ei ddatblygu. Mae’r cylchlythyr atodedig yn rhoi diweddariad ar y datblygiadau.

Am ragor o wybodaeth ar Cwricwlwm i Gymru (llyw.cymru)

Am ragor o wybodaeth ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol (Dysgu Cymru)

Cewch hefyd wybod am ddiweddariadau i’r cwricwlwm newydd trwy flog Cwricwlwm i Gymru

I ddarllen mwy am safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth, cliciwch yma.

 

Clipiau Fideo

Gareth Evans – Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd

Kelly Morgan – Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Catrin Roberts – Maes Dysgu a Phrofiad Y Celfyddydau Mynegiannol

Gethin Môn Thomas – Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles

Eirian Jones – Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Huw Foster-Evans, Llywodraeth Cymru – datblygiadau i’r Cwricwlwm Newydd i Gymru

Gareth Owens – Maes Dysgu a Phrofiad Y Dyniaethau

Euryn Madoc Jones – Asesu a Chynnydd

Carwyn Jenkins – Y Dimensiwn Cymreig, Safbwyntiau Rhyngwladol a Sgiliau Ehangach

Nerys Davies – Cyfrifoldebau Trawsgwricwlaidd

Athrawon yn siarad am y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Laurel Davies – Cyfoaethogi a Phrofiadau

Geraint Lewis – Ysgol Gyfun Garth Olwg, Pontypridd