Pwy yw Tîm Cwricwlwm i Gymru GwE

 

Mewn ymateb i’r adroddiad Dyfodol Llwyddiannus ac i gefnogi gwaith yr ysgolion, mae GwE wedi sefydlu tîm Cwricwlwm i Gymru sy’n meddu ar ystod o brofiad yn y cyfnodau uwchradd a chynradd. Un o rolau allweddol y tîm yw gweithio gydag a chefnogi’r holl ysgolion ar draws y rhanbarth i ddatblygu’r cwricwlwm newydd a’r dysgu proffesiynol a fydd yn dilyn o ganlyniad.

Ruth Thackray

Uwch arweinydd Cwricwlwm i Gymru

 

 

Claire Rowlands

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant Cwricwlwm i Gymru

Gwenno Jarvis

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant
CBC a Chwricwlwm i Gymru

(AR GYFNOD MAMOLAETH)

Gethin Môn Thomas

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant Cwricwlwm i Gymru

Andrea Taylor

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant
Cwricwlwm i Gymru

Yn ogystal â’r uchod, mae’r tîm yn gweithio’n agos gyda staff consortia ac Arweinwyr Digidol i gefnogi gwaith y Fframwaith Digidol.