Pwy ywr Ysgolion Arloesi o Fewn GwE

Yr ysgolion Arloesi ar draws GwE yw:

 Ysgolion Dysgu Proffesiynol
 • Ysgol Uwchradd Cei Connah (Sir y Fflint)
 • Ysgol uwchradd y Fflint (Sir y Fflint)
 • St. Christopher’s School (Wrecsam)
 • Ysgol Bro Tryweryn (Gwynedd)
 • Ysgol Bryn Elian (Conwy)
 • Ysgol Dyffryn Ogwen (Gwynedd)
 • Ysgol Eirias (Conwy)
 • Ysgol Glan Gele (Conwy)
 • Ysgol Gwynedd (Sir y Fflint)
 • Ysgol Llandrillo yn Rhos (Conwy)
 • Ysgol Manod (Gwynedd)
 • Ysgol O.M. Edwards (Gwynedd)
 • Ysgol Pen Coch (Sir y Fflint)
 • Ysgol Uwchradd Meirionnydd – (Ysgol Uwchradd Tywyn, Ysgol y Berwyn, Ysgol y Gader, Ysgol y Moelwyn)

 

Ysgolion y Cwricwlwm
 • Ysgol O.M. Edwards (Gwynedd)
 • Ysgol Pen Coch (Sir y Fflint)
 • Ysgol Uwchradd Meirionnydd – (Ysgol Uwchradd Tywyn, Ysgol y Berwyn, Ysgol y Gader, Ysgol y Moelwyn)
 • Ysgol Alun (Sir y Fflint)
 • Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseph (Wrecsam)
 • Ysgol Babanod T. Gwynn Jones (Conwy) – Pennaeth yn cefnoti’r gwaith asesu hefyd
 • Ysgol Bryn Gwalia (Sir y Fflint)
 • Ysgol Gyfun Bodedern (Ynys Môn)
 • Ysgol Uwchradd y Rhyl (Sir Ddinbych)
 • Ysgol Friars (Gwynedd)
 • Ysgol y Creuddyn (Conwy)
 • Ysgol Maelor (Wrecsam)
 • Ysgol David Hughes (Ynys Môn)
 • Ysgol Glan y Môr (Gwynedd)
 • Ysgol Gyfun Llangefni (Ynys Môn)
 • Ysgol Brynrefail (Gwynedd)
 • Ysgol Dyffryn Conwy (Conwy)
 • Ysgol y Gogarth (Conwy)
 • Ysgol Dinas Bran (Sir Ddinbych)
 • Ysgol Uwchradd Cei Connah (Sir y Fflint)
 • Ysgol Syr Hugh Owen (Gwynedd)

 

Ysgolion Digidol
 • Ysgol y Graig (Ynys Môn)
 • Cornist Park Primary School (Sir y Fflint)
 • Ysgol Bryn Elian (Conwy)