Select Page

Cwrs Sabothol Cymraeg [Lefel Uwch]

Cwrs ar gyfer:

  • Athrawon [cynradd ac uwchradd], cynorthwywyr dosbarth [lefel uwch] a darparwyr hyfforddiant
  • Sy’n gallu siarad Cymraeg yn rhugl [dysgwyr neu Gymry Cymraeg]

Lleoliad

  • Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor

Dyddiad

  • 30 Ebrill – 17 Gorffennaf 2019

Hyd y Cwrs

  • Rhwng 1 a 2 ddiwrnod yr wythnos am 11 wythnos [cyfanswm o 20 diwrnod]

Cost 

  • AM DDIM! Llywodraeth Cymru yn talu’r costau

Dyddiad Cau Anfon Ceisiadau

  • 15 Chwefror 2019

I WNEUD CAIS, CYSYLLTWCH EFO EICH AWDURDOD:

Conwy — Diane.Evans@conwy.gov.uk
Sir Ddinbych — gareth.williams@denbighshire.gov.uk
Sir y Fflint — rhian.roberts@flintshire.gov.uk
Gwynedd — SionElwynHughes@gwynedd.llyw.cymru
Wrecsam — Buddug.SelwayJones@wrexham.gov.uk
Môn — gwynethhughes@ynysmon.gov.uk

AM FWY O WYBODAETH AM Y CWRS, CYSYLLTWCH EFO CANOLFAN BEDWYR:

n.h.williams@bangor.ac.uk neu 01248 383293