Cyfnod Gwirio Canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 a 5

Mae’r cyfnod gwirio canlyniadau CA4 a CA5 yn agosáu. Gweler y cyfarwyddiadau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru isod. Nodwch mae hyn yn hynod bwysig bod bob tystysgrif sydd wedi ei hennill a’i hawlio yn cael ei gofnodi. Gall unrhyw gymhwyster cydnabyddedig gyfrannu tuag at y dangosyddion perfformiad.

DOGFENNAU

Llythyr i ysgolion: Ymarfer Gwirio Ysgolion 2018-2019

TEMPLEDI TOCYNNAU
Tocyn Math 1 – Cymraeg – Rhif Tocyn xxxx – Rhif Ysgol xxxxxxx
Tocyn Math 2 – Cymraeg – Rhif Tocyn xxxx – Rhif Ysgol xxxxxxx
Tocyn Math 3 – Cymraeg – Rhif Tocyn xxxx – Rhif Ysgol xxxxxxx
Tocyn Math 4 – Cymraeg – Rhif Tocyn xxxx – Rhif Ysgol xxxxxxx
Tocyn Math 5 – Cymraeg – Rhif Tocyn xxxx – Rhif Ysgol xxxxxxx
Tocyn Math 6 – Cymraeg – Rhif Tocyn xxxx – Rhif Ysgol xxxxxxx