Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth [CPCP] 2019-20

Cynhelir sesiynau briffio ar gyfer darpar ymgeiswyr CPCP am 4yp ar 13/05/19 ym Mhlas Menai ac am 4yp ar 14/05/19 yn yr Holiday Inn A55. Os nad yw dyddiadau sesiynau GwE yn gyfleus, mae gennych fynediad i sesiynau briffio’r 3 consortiwm arall ar draws Gymru, fel yr isod.  Awgrymir yn gryf bod eich Pennaeth yn mynychu gyda chi.

 

DYDDIAD – POB SESIWN 4:00YP – 5:00YP

CONSORTIWM

Dydd Mawrth, 7 Mai

EAS & CSC
Ysgol U. Llanwern, Casnewydd NP18 2YE

Dydd Mawrth, 7 Mai

ERW
Canolfan Griffith Jones, Heol yr Orsaf, Sanclêr SA33 4BT

Dydd Iau, 9 Mai

ERW
CAB Felinfach, Llanbedr Pont Steffan SA48 8AG

Dydd Llun, 13 Mai

GwE
Plas Menai, Canolfan Awyr Agored Cenedlaethol Chwaraeon Cymru, Caernarfon  LL55 1UE
[Cyfrwng Cymraeg, gyda gwasanaeth cyfieithu ar y pryd]

Dydd Mawrth, 14 Mai

EAS & CSC
Holiday Inn M4 Gogledd, Tonwgynlais, Caerdydd CF15 7AD

Dydd Mawrth, 14 Mai

GwE
Holiday Inn A55 Westbound, CH7 6HB
[Cyfrwng Saesneg]

Dydd Iau, 16 Mai

ERW
Gwesty’r Village, Heol Langdon, Abertawe SA1 8QY

Dydd Llun, 20 Mai

ERW
Ysgol Uwchradd y Drenewydd, Heol Dolfor, Y Drenewydd SY16 1JE

Dydd Mawrth, 21 Mai

EAS & CSC
Ysgol Gyfun y Pant, Heol y Bont-faen, Tonysguboriau, Pont-y-Clun CF72 8YQ