Cynhadledd Ranbarthol Tymor yr Hydref – mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru

Cenhadaeth ein cenedl: dathlu cynnydd, cryfhau cynhwysedd a gallu ymgysylltu ar y cyd yn ein camau nesaf

DYDD IAU  ·  28 TACHWEDD 2019  ·  VENUE CYMRU, LLANDUDNO

Bydd nod Cynhadledd Genedlaethol 2019 yn un deublyg: bydd yn cryfhau gallu ar draws y system drwy ddathlu a rhannu’r cynnydd a wnaed hyd yma ar ein taith ddiwygio, a darparu fforwm ble gall partneriaid allweddol o bob cwr o’r byd addysg yng Nghymru ddylanwadu a chyfrannu at swyddogaeth atebolrwydd yn ein system yn y dyfodol.

Bydd y gynhadledd yn:

  • darparu cyfle i ysgolion rannu’r amrywiaeth eang o gynnydd a wnaed tuag at wireddu amcanion galluogi’r Genhadaeth Genedlaethol;
  • darparu cyfle i rannu’r trefniadau gwerthuso a gwella newydd, i’w rhoi ar waith yn 2022;
  • darparu cyfle i bartneriaid gydweithio i lunio system atebolrwydd glir i Gymru, sy’n meithrin dysgu a gwella trwy drafodaeth ystyrlon;
  • rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Benaethiaid am y cwricwlwm newydd a’r iteriad nesaf a gyhoeddir ym mis Ionawr 2020, ynghyd â gwybodaeth am sut y bydd ysgolion yn cael eu cefnogi.

Dilynwch y ddolen uchod i gofrestru.

Cliciwch ar y llun i lawrlwytho’r rhaglen.