Select Page

Cynhadledd Arweinyddiaeth Chweched Dosbarth

DYDD MAWRTH, 15 CHWEFROR 2019 – GLASDIR, LLANRWST

Bydd GwE yn cynnal yr ail Gynhadledd Flynyddol i Arweinwyr Chweched Dosbarth a Phenaethiaid Cynorthwyol Chweched Dosbarth.  Thema’r gynhadledd fydd Llesiant.

Y prif siaradwr fydd Martin Griffin.  Mae gan Martin dros ugain mlynedd o brofiad o addysgu myfyrwyr 11-18 oed, ac mae wedi bod yn bennaeth cyfadran, yn bennaeth cynorthwyol ac yn ddirprwy bennaeth.  Mae’n gweithio gydag ysgolion a cholegau ar hyd a lled y DU ar gynllunio a gweithredu rhaglenni meddylfryd ac ymyrraeth. Mae wedi cyhoeddi sawl llyfr yn y maes, gan gynnwys The A Level Mindset, The GCSE Mindset a The Student Mindset.

Hyderwn y bydd Estyn yn gwneud cyflwyniad ar yr adroddiad thematig diweddar ‘Cyrsiau safon uwch mewn dosbarthiadau chweched a cholegau addysg bellach’.

Bydd cyfres o weithdai fydd yn cynnwys rhannu arfer dda ar Sefydlu,  Cwnsela & Chymorth a Monitro, Tracio a Chymorth gan ddefnyddio proses ALPS.  Yn y prynhawn, bydd cyfle i’r Rhwydweithiau Arweinyddiaeth Chweched Dosbarth gyfarfod.

Manylion cofrestru i ddilyn.