Select Page

Cynhadledd gan Brifysgol Bangor: Y Gymraeg mewn Addysg a Dwyieithrwydd

Hoffem eich gwahodd i Gynhadledd Y Gymraeg mewn Addysg a Dwyieithrwydd – cyflwyniad i fyd cymhleth a difyr y siaradwr dwyieithog:

Yn dilyn ymateb 160 o benaethiaid neu aelodau o’r uwch dim rheoli i’r Arolwg Sgiliau Iaith Gymraeg yn nodi y byddent yn gwerthfawrogi “sesiwn adfywio’r Gymraeg” rydym yn cynnig cynhadledd fydd yn:

  • Gosod cyd-destun y Gymraeg i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru fel y nodir yn:
    • Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr
    • Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl – Cynllun Gweithredu 2017-2021
    • Y Gymraeg mewn Addysg – Cynllun Gweithredu 2017-2021
  • Cynnig trosolwg cynhwysfawr o ddwyieithrwydd
  • Lansio Llyfryn sy’n nodi tystiolaeth wedi ei selio ar ymchwil sy’n wraidd i ddulliau addysgu dwyieithog.

Dydd Gwener, 14 Medi 2018: ysgolion cyfrwng Saesneg [lleoliad i’w gadarnhau – gogledd ddwyrain)

Dydd Gwener, 21 Medi 2018: ysgolion cyfrwng Cymraeg / dwyieithog [lleoliad i’w gadarnhau – gogledd orllewin]

Bydd manylion cofrestru yn y rhifyn cyntaf o’r Bwletin ym mis Medi.