Cynhadledd Gofalwyr: Grymuso Gofalwyr mewn Addysg a Gwaith

DYDD GWENER, 14 MEHEFIN 2019 – NEUADD REICHEL, SAFLE FFRIDDOEDD, BANGOR, LL57 2TW

I nodi Wythnos Gofalwyr 2019, mae’r Ganolfan Ehangu Mynediad, Prifysgol Bangor, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a Phartneriaeth Ymestyn yn Ehangach yn cydweithio i gyflwyno cynhadledd undydd yn canolbwyntio ar gefnogi gofalwyr mewn addysg a gwaith.

Cliciwch yma am ragor o fanylion ac i gofrestru.