Select Page

Cynhadledd Gweithredu’r TGAU a Bagloriaeth Cymru Newydd

Digwyddiad ar gyfer pob arweinydd pwnc ar gyfer Saesneg, Mathemateg, Cymraeg (mamiaith) a Bagloriaeth Cymru.

Helpwch eich ysgol i baratoi ar gyfer rhoi cyrsiau TGAU newydd ar waith neu goleg trwy gofrestru eich arweinwyr pwnc mewn Saesneg, Mathemateg, Cymraeg (mamiaith) a Bagloriaeth Cymru ar gyfer ein cynhadledd.
Bydd gweithdai yn cael eu hwyluso gan ysgolion a fydd yn trafod eu heriau a’u llwyddiannau wrth roi’r manylebau newydd ar waith. Ymunwch â ni mewn lleoliadau yng Nghaerdydd, Llandrindod neu Llanrwst.

Dydd Mawrth, 18 Medi 2018 – Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd
Dydd Mercher, 19 Medi 2018 – Gwesty’r Metropole, Llandrindod
Dydd Iau, 20 Medi 2018 – Canolfan Gynadledda Glasdir, Llanrwst

I gofrestru, cysylltwch â digwyddiadau@estyn.llyw.cymru neu ffonio 02920 446510