Select Page

Cynhadledd Haf Dyfodol Byd-eang GwE

Dydd Gwener, 6 Gorffennaf 2018 – 09:00-15:30 – Venue Cymru, Llandudno

Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu ITM ar gyfer Dysgwyr CA3 a CA4

Siaradwyr 

  • Liz Black: Datblygu sgiliau trosglwyddadwy yng nghyfnod allweddol 3
  • Juliet Park: Bwrw iddi’n llwyddiannus ym mis Medi! Cynnydd a Hyfedredd yng nghyfnod allweddol 4

Bydd ein siaradwyr gwadd yn rhannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd ar arwain dysgu ac addysgu sy’n seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf, ac ar dystiolaeth a phrofiad ymarferol o weithio gydag ysgolion.

Bydd ysgolion oedd yn rhan o brosiectau datblygol eleni yn rhoi cyflwyniad byr ar eu gwaith.

Bydd yr holl adnoddau ar gael ar rwydwaith Hwb GwE.

Hyderwn y gall un aelod o’ch adran/cyfadran ITM ymuno â ni.  Bydd GwE yn talu costau llanw ar gyfer un athro o bob adra.  Gallwch gofrestru drwy glicio ar y linc hon.

Cofrestrwch erbyn DYDD GWENER, 29 MEHEFIN 2018. Cysylltwch ag Eirian Harris [eirianharris@gwegogledd.cymru ] os oes gennych gwestiynau pellach.