Select Page

Cynhadledd Penaethiaid Adrannau Cymraeg (Mamiaith)

Dydd Mawrth, 10 Gorffennaf 2018 – 09:30-15:30 – Glasdir, Llanrwst

Cyfle i drafod agweddau o ddysgu ac addysgu pwnc benodol a rhannu’r arferion da sydd wedi’u datblygu yn ystod y flwyddyn ac adnoddau/unedau gwaith newydd.

Cofrestrwch drwy gysylltu â eirianharris@gwegogledd.cymru

Am ragor o fanylion, cysylltwch â rhianmairjones@gwegogledd.cymru