Select Page

Cynhadledd URC i Benaethiaid a Dirprwy Benaethiaid

Adnodd addysgol digidol am ddim yw Rhaglen Ysgolion Cynradd y URC. Ysgrifenwyd y rhaglen ddwyieithog gan athrawon ar gyfer athrawon er mwyn ennyn diddordeb disgyblion trwy rygbi. Mae’r rhaglen yn cael ei chyflwyno trwy MDPh y cwricwlwm newydd a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Mae’r Prif Siaradwyr yn cynnwys:

  • Arweinwyr Consortia Rhanbarthol
  • Swyddogion y Gymraeg
  • Ysgolion ac athrawon sy’n defnyddio’r rhaglen ar hyn o bryd
  • Chwaraewyr rygbi rhyngwladol
  • Arweinydd y prosiect, Ryan Jones, sef cyn-gapten Cymru a chyn-aelod o dîm y Llewod


Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019 – 12:00 – 16:00 – Prifysgol Glyndŵr 

Dydd Iau, 28 Mawrth 2019 – 11:00 – 15:00 – Prifysgol Bangor


I gadarnhau lle i chi neu i gynrychiolydd o’ch ysgol yn un o’r cynadleddau, dilynwch y ddolen hon.