Select Page

Darganfod Addysgu

Mae’n dymor canlyniadau arholiadau ysgolion; dyma gyfle i fyfyrio ar y gwaith a wnaed yn ystod y cyfnod yn arwain at yr arholiadau. Dyma hefyd yr adeg honno o’r flwyddyn pryd y bydd miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu pa lwybr i’w gymryd. Mae 2017 wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus, gyda’r canlyniadau yng Nghymru ar eu huchaf ers 8 mlynedd. Rhaid llongyfarch pawb ar hyn, gan gynnwys yr athrawon a’r disgyblion.

Fodd bynnag, os rhown yr holl ganlyniadau gwych a gyflawnwyd eleni i’r naill ochr am y tro, mae yna bryder o hyd yn y sector addysg. Yr hyn sy’n peri pryder yw bod nifer y bobl sy’n dewis addysgu fel gyrfa yn lleihau.

Nod yr ymgyrch Darganfod Addysgu yw recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru. Mae’r ymgyrch yn cynnig cymorth a chyngor i bawb sy’n ystyried gyrfa ym myd addysgu, ac mae ganddi wefan sy’n llawn gwybodaeth am yr hyn i’w wneud nesaf.

Ydych chi’n teimlo eich bod am roi rhywbeth yn ôl i’r sector addysg a helpu i addysgu cenhedlaeth y dyfodol? Ystyrir bod addysgu ymhlith y proffesiynau pwysicaf; y proffesiwn sy’n dysgu pob proffesiwn. Mae addysgu yn yrfa sy’n cynnig cyflogau da, gan ddechrau ar £22,467. Mae’n yrfa sy’n rhoi boddhad wrth i chi helpu i ddatblygu addysg pobl eraill, ac mae’n cynnig cyfleoedd da i ddatblygu eich gyrfa eich hun.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.darganfodaddysgu.cymru