Select Page

Defnyddio Straeon Dirgel i Wella Dysgu ac Ymgysylltu â Gwyddoniaeth Cynradd

dewch i archwilio dull arloesol o ddatblygu sgiliau a gwybodaeth gwyddoniaeth disgyblion cynradd.

Cwrs 2 ddiwrnod fydd yn:

  • Gwella sgiliau ymholi
  • Archwilio cysyniadau gwyddonol
  • Gwella dysgu gwyddoniaeth yn eich dosbarth

Dim ond £50 i fynychu. Mae athrawon yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth £330 ENTHUSE y gellir ei defnyddio i wrthbwyso cost y cwrs a chostau llanw.

Cwrs dau ddiwrnod fydd yn dangos i chi sut mae ysgogi chwilfrydedd a chynnal hynny drwy weithgareddau dosbarth pwrpasol sydd yn gwella sgiliau a gwybodaeth gwyddoniaeth disgyblion.

Gan ddefnyddio set arloesol o strategaethau sydd wedi eu datblygu mewn partneriaeth ag addysgwyr gwyddoniaeth mewn nifer o wledydd ar draws Ewrop, bydd y cwrs yma yn eich galluogi i:

  • ddarparu ffocws gafaelgar drwy ddefnyddio straeon dirgel yn y dosbarth
  • defnyddio egwyddorion perfformio er mwyn cyflwyno straeon dirgel gyda graen a sglein
  • ysgogi disgyblion i ymgysylltu â gwyddoniaeth
  • defnyddio dull addysgol cyfarwydd fel y gall disgyblion greu cwestiynau ac archwilio’r wyddoniaeth drostynt eu hunain
  • gwella sgiliau ac annibyniaeth y disgyblion dros amser

Adborth athrawon:

“Roedd y 2 ddiwrnod yn rhyfeddol o ran ysbtydoli athrawon i feddwl am ffyrdd arloesol o ymgysylltu â disgyblion.”

 “Roedd y 2 ddiwrnod cyfan yn llawn syniadau newydd i’w defnyddio yn y dosbarth”

Dyddiadau – 14 a 15 Mawrth 2019

Lleoliad – Gwesty St Georges, Conwy Suite, Y Promenâd, Llandudno LL30 2LG 

Sut mae gwneud cais – CLICIWCH YMA A BWCIO