Dewch i ddathlu! Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau.

Mae Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau yn rhaglen a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Yr wythnos diwethaf, daethom ynghyd mewn lleoliadau ar draws Bae Caerdydd i ddathlu cyflawniadau ein hysgolion ar draws dwy elfen y rhaglen dros y pedair blynedd diwethaf.

“Mae Ysgolion Creadigol Arweiniol yn rhagflaenydd i greadigrwydd yn y cwricwlwm newydd”

Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg, Llywodraeth Cymru – Creadigrwydd yn y Cwricwlwm i Gymru. 5ed Ebrill 2019

Hoffai’r Tîm Ysgolion Creadigol Arweiniol ddiolch i’r ysgolion canlynol a oedd yn cynrychioli rhanbarth GwE yn y digwyddiad:

Ysgol Bodhyfryd; Ysgol Bwlchgwyn; Ysgol San Siôr; Ysgol Morfa Nefyn; Ysgol Mair; Ysgol y Gogarth; Ysgol Gynradd Madras; Ysgol y Traeth; Ysgol y Faenol; Ysgol Pant y Rhedyn; St Christopher’s School; Ysgol Gwaun Gynfi.

Hefyd llongyfarchiadau i Ysgol Maesincla ac Ysgol Pendalar am arddangos eu gwaith Cydweithio Creadigol.

Rydym yn gobeithio trefnu digwyddiad undydd yng Ngogledd Cymru yn ystod tymor yr haf, bydd gwybodaeth bellach yn cael ei rannu dros yr wythnosau nesaf.

Ysgol San Siôr

Ysgol Bwlchgwyn a Kirsty Williams AC

Ysgol Bodhyfryd