Select Page

Digwyddiadau

Cynradd

Cyswllt â Byd Natur

Cyswllt â Byd Natur Mae Techniquest / Dysgu STEM mewn partneriaeth â thîm Addysg Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig cyfle i athrawon Cyfnod Sylfaen fynychu cwrs 1 diwrnod i archwilio gweithgareddau er mwyn datblygu eich hyder mewn...

darllen mwy

Uwchradd

Arweinwyr y Dyfodol [Carfan 2]

Arweinwyr y Dyfodol [Carfan 2] Hyfforddiant arweinyddiaeth 2018-2019 a gynhelir gan SSAT, ar y cyd â GwE 'Cyfle gwych am ddatblygiad proffesiynol i staff uchelgeisiol a thalentog' Mae'r rhaglen datblygu proffesiynol hon i staff...

darllen mwy

Cynradd / Uwchradd

Miri Mes 2018

Miri Mes 2018 Mae hi’r adeg honno o’r flwyddyn eto: Pryfed cop yn dechrau dod i mewn i’r tŷ am y gaeaf Dail yn dechrau newid eu lliw Sŵn mes yn disgyn i’w glywed Miri Mes 2018 Heddiw mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn lansio eu hymgyrch...

darllen mwy

Addysgu Ymatebol gyda STEM

Addysgu Ymatebol gyda STEM ADDYSGU YMATEBOL GYDA STEM Sut y gallwch ddarganfod beth mae disgyblion yn ei wybod a ddim yn ei wybod ac ymateb i hynny, fel bod pob disgybl yn cael ei herio, yn ymgysylltu, yn cael ei ysgogi, yn bwrw...

darllen mwy

MA Astudiaethau Addysg 2018-19

MA Astudiaethau Addysg 2018-2019 Mae'r cwrs yn cynnig dau lwybr ar gyfer y rhai sydd am ennill y cymhwyster hon. Gall myfyrwyr ddewis dilyn ein rhaglen lawn amser o 15 mis neu ddewis i ddilyn y rhaglen ran-amser. Dyma’r rhestr o'r...

darllen mwy