Select Page

Digwyddiadau

Cynradd

Uwchradd

Cynhadledd Arweinyddiaeth Chweched Dosbarth

Cynhadledd Arweinyddiaeth Chweched Dosbarth DYDD MAWRTH, 15 CHWEFROR 2019 - GLASDIR, LLANRWST Bydd GwE yn cynnal yr ail Gynhadledd Flynyddol i Arweinwyr Chweched Dosbarth a Phenaethiaid Cynorthwyol Chweched Dosbarth.  Thema'r...

darllen mwy

Croesawu Newid mewn Ysgolion Uwchradd

Croesawu Newid mewn Ysgolion Uwchradd DYDD MAWRTH, 19 MAWRTH 2019 - 1:15YP-3:45YP - YSGOL UWCHRADD Y FFLINT, Y FFLINT, SIR Y FFLINT, CH6 5LL Sut mae ysgolion uwchradd yn dechrau paratoi ar gyfer Cwricwlwm i Gymru? Mae Ysgol...

darllen mwy

Cynradd / Uwchradd

Y Daith Diwygio

Y Daith Diwygio Sesiwn i Benaethiaid DYDD MAWRTH, 22 IONAWR 2019 - VENUE CYMRU, LLANDUDNO Hoffai GwE wahodd holl benaethiaid y rhanbarth i’r cyntaf o gyfres o sesiynau fydd yn cael eu cynnal dros y misoedd nesaf ar 22 Ionawr yn...

darllen mwy

Cwrs Sabothol Cymraeg [Lefel Uwch]

Cwrs Sabothol Cymraeg [Lefel Uwch] Cwrs ar gyfer: Athrawon [cynradd ac uwchradd], cynorthwywyr dosbarth [lefel uwch] a darparwyr hyfforddiant Sy'n gallu siarad Cymraeg yn rhugl [dysgwyr neu Gymry Cymraeg] Lleoliad Canolfan Bedwyr,...

darllen mwy

Dydd Miwsig Cymru 2019

Dydd Miwsig Cymru 2019 DYDD GWENER, 8 CHWEFROR 2019 Dydd Gwener Chwefror yr 8fed - dyna'r dyddiad i ddyddiaduron ffans cerddoriaeth Cymru ac ar draws y byd, dyddiad y pedwerydd Dydd Miwsig Cymru. Dyma cwpl o syniadau ar gyfer Dydd...

darllen mwy

Shirley Clarke: Cynhadledd i Benaethiaid

Shirley Clarke: Cynhadledd i Benaethiaid DYDD GWENER, 29 MAWRTH 2019 - 8:50YB - 4:00YP - VENUE CYMRU, LLANDUDNO Cyfle i holl benaethiaid y rhanbarth gael gwybodaeth uniongyrchol gan Shirley Clarke am ymchwil a datblygiadau ym maes...

darllen mwy

Ymweliad Feversham

Ymweliad Feversham DYDD MAWRTH, 29 IONAWR 2019 - YSGOL FEVERSHAM, BRADFORD Cyfle gwych i athrawon gogledd Cymru ymweld ag ysgol Feversham a darganfod sut maen nhw'n defnyddio cerddoriaeth i godi safonau Dim ond £22. Niferoedd...

darllen mwy