Select Page

Digwyddiadau

Cynradd

Mathemateg: Hyrwyddo Cynnydd yn CA2

Mathemateg: Hyrwyddo Cynnydd yn CA2 MATHEMATEG: HYRWYDDO CYNNYDD AR FRIG CA2; sicrhau bod disgyblion MAT yn cyrraedd eu potensial llawn ym mathemateg ar frig CA2. Mae hwn yn gyfle cyffrous, sydd wedi’i ariannu’n rhannol, i nifer...

darllen mwy

Ysgrifennu: Hyrwyddo Cynnydd yn CA2

Ysgrifennu: Hyrwyddo Cynnydd yn CA2 YSGRIFENNU: HYRWYDDO CYNNYDD YN CA2: sicrhau bod disgyblion MAT yn cyrraedd eu potensial llawn yn CA2. Mae hwn yn gyfle cyffrous, sydd wedi’i ariannu’n rhannol, i nifer dethol o ysgolion gymryd...

darllen mwy

Uwchradd

Cynhadledd Haf Dyfodol Byd-eang GwE

Cynhadledd Haf Dyfodol Byd-eang GwE Dydd Gwener, 6 Gorffennaf 2018 - 09:00-15:30 - Venue Cymru, Llandudno Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu ITM ar gyfer Dysgwyr CA3 a CA4 Siaradwyr  Liz Black: Datblygu sgiliau trosglwyddadwy yng nghyfnod...

darllen mwy

Cynradd / Uwchradd