Select Page

Digwyddiadau

Cynradd

Cyfarfodydd Rhwydweithiau Y Cyfnod Sylfaen

Cyfarfodydd Rhwydweithiau Y Cyfnod Sylfaen DYDDIAD AMSER LLEOLIAD IAITH 26/03/2019 16:00 - 17:00 Linden House, Yr Wyddgrug Cymraeg 02/04/2019 16:00 - 17:00 Bryn Eirias, Bae Colwyn Cymraeg 03/04/2019 16:00 - 17:00 Ysgol Hendre,...

darllen mwy

Eich Tiroedd Ysgol – Digwyddiad gan Techniquest

Eich Tiroedd Ysgol - Digwyddiad gan Techniquest Diwrnod 1: 3 Ebrill 2019                  Diwrnod 2: 26 Mehefin 2019 Lleoliad: RSPB Visitor Centre, Conwy, LL31 9XZ Cwrs 2 ddiwrnod i athrawon cynradd fydd yn: Datblygu gwybodaeth a...

darllen mwy

Uwchradd

Cynradd / Uwchradd

Hyfforddiant Delwedd Gorfforol

Hyfforddiant Delwedd Gorfforol Mae Ysgol Aberconwy yn awyddus i hybu delwedd gorfforol gadarnhaol ymhlith myfyrwyr, ac wedi adnabod y byddai eu staff yn croesawu hyfforddiant yn y maes hwn. Yn unol â hyn, maent wedi archebu sesiwn...

darllen mwy

Cwrs Sabothol Cymraeg [Lefel Mynediad]

Cwrs Sabothol Cymraeg [Lefel Mynediad] Cwrs i Gynorthwywyr Dosbarth Cymraeg Ail Iaith sydd: Efo ychydig iawn o wybodaeth o'r iaith Gymraeg Eisiau defnyddio mwy o Gymraeg yn yr ysgol.   AR GYFER: Cynorthwywyr Dosbarth Ail Iaith...

darllen mwy

Shirley Clarke: Cynhadledd i Benaethiaid

Shirley Clarke: Cynhadledd i Benaethiaid DYDD GWENER, 29 MAWRTH 2019 - 8:50YB - 4:00YP - VENUE CYMRU, LLANDUDNO Cyfle i holl benaethiaid y rhanbarth gael gwybodaeth uniongyrchol gan Shirley Clarke am ymchwil a datblygiadau ym maes...

darllen mwy