Select Page

Digwyddiadau

Cynradd

Uwchradd

Addysgu Mathemateg TGAU – MEI

Addysgu Mathemateg TGAU - MEI Datblygiad proffesiynol i athrawon mathemateg CA3 a CA4. Cynhelir yr hyfforddiant gan GwE yn Ysgol John Bright, Llandudno Tachwedd 2018 MAE GwE YN CYNNIG CYLLID LLAWN I AELODAU CYMWYS, YN AMODOL AR...

darllen mwy

Cynradd / Uwchradd

“Google on the Road”

"Google on the Road" Mae Google yn dod i ogledd Cymru! Byddant yn cynnal cynhadledd ymarferol yn Venue Cymru yn edrych ar sut i ddefnyddio Google drwy Hwb, lleihau baich gwaith a gwneud y defnydd gorau o ‘Chromebooks’ mewn...

darllen mwy

Addysgu Ymatebol gyda STEM

Addysgu Ymatebol gyda STEM ADDYSGU YMATEBOL GYDA STEM Sut y gallwch ddarganfod beth mae disgyblion yn ei wybod a ddim yn ei wybod ac ymateb i hynny, fel bod pob disgybl yn cael ei herio, yn ymgysylltu, yn cael ei ysgogi, yn bwrw...

darllen mwy

MA Astudiaethau Addysg 2018-19

MA Astudiaethau Addysg 2018-2019 Mae'r cwrs yn cynnig dau lwybr ar gyfer y rhai sydd am ennill y cymhwyster hon. Gall myfyrwyr ddewis dilyn ein rhaglen lawn amser o 15 mis neu ddewis i ddilyn y rhaglen ran-amser. Dyma’r rhestr o'r...

darllen mwy