Cynadleddau GwE

Gweler isod fanylion am Gynadleddau GwE a gynhaliwyd yn ddiweddar.

 

Cynhadledd:

Cynhadledd Ranbarthol GwE ar gyfer Penaethiaid Cynradd: ‘Cydweithio Effeithiol ar gyfer Gwelliant Parhaus’

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 26 Medi 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd Ranbarthol i Ysgolion Cynradd

Cynhadledd:

Cynhadledd Ranbarthol GwE ar gyfer Penaethiaid Uwchradd: ‘Cydweithio Effeithiol ar gyfer Gwelliant Parhaus’

Dyddiad:

Dydd Mercher, 12 Gorffennaf 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cydweithio Effeithiol ar gyfer Gwelliant Parhaus

Cynhadledd:

Cynhadledd Ranbarthol GwE: ‘Dysgu ac Addysgu – Gwthio’r Ffiniau’

Dyddiad:

Dydd Iau, 16 Chwefror 2017

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd – Dysgu ac Addysgu – Gwthio r Ffiniau

Cynhadledd:

‘Dyfodol Byd Eang’ a ‘Gosod Targedau a Thracio Cynnydd Disgyblion’

Dyddiad:

Dydd Gwener, 12 Chwefror 2016

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd Dyfodol Byd-Eang a Cynhadledd Gosod Targedau a Thracio Cynnydd Disgyblion

Cynhadledd:

Sesiwn i Athrawon gyda Syr John Jones

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 2 Chwefror 2016

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Syr John Jones

Cynhadledd:

Cynhadledd Ranbarthol GwE: ‘Dileu Rhwystrau Difreintedd’

Dyddiad:

Dydd Llun, 9 Tachwedd 2015

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Dileu Rhwystrau Difreintedd

Cynhadledd:

Cefnogi Dysgwyr Bregus – Sesiwn Rhannu Gwybodaeth

Dyddiad:

Dydd Iau, 9 Gorffennaf 2015 | Dydd Gwener, 10 Gorffennaf 2015

Lleoliad:

Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug | Ty Menai, Parc Menai, Bangor

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cefnogi Dysgwyr Bregus

Cynhadledd:

Cynhadledd Genedlaethol GwE: “Cydweithio Ysgol-i-Ysgol Effeithiol”

Dyddiad:

Dydd Mawrth, 2 Mehefin 2015

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd Genedlaethol – Cydweithio Ysgol i Ysgol

Cynhadledd:

Cynhadledd Rhanbarthol GwE: “Bagloriaeth Cymru”

Dyddiad:

Dydd Gwener, 15 Mai 2015

Lleoliad:

Gwesty Imperial, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd Rhanbarthol GwE – Bagloriaeth Cymru

Cynhadledd:

Cynhadledd TGAU/PISA

Dyddiad:

Dydd Iau, 26 Mawrth 2015

Lleoliad:

Venue Cymru, Llandudno

Dilynwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

Cynhadledd Genedlaethol GwE 2015