Cydweithio Effeithiol ar gyfer Gwelliant Parhaus

CYNHADLEDD I BENAETHIAID UWCHRADD

 

VENUE CYMRU, LLANDUDNO – DYDD MERCHER, 12 GORFFENNAF 2017

Cynhaliodd GwE Gynhadledd i Benaethiaid Uwchradd ac aelodau Uwch Dimau Arweiniol yn Venue Cymru, Llandudno, Gogledd Cymru ar ddydd Mercher, Gorffennaf 12fed, 2017.

PRIF SIARADWYR:

  • Syr Clive Woodward OBE – cyn brif hyfforddwr timau rygbi Lloegr a’r Llewod;
  • Osian Roberts – is-Reolwr tîm pêl-droed Cymru.

Er mwyn sicrhau cydweithio effeithiol ar lefel Rhanbarthol, mae’n bwysig bod GwE yn gwrando ar lais Penaethiaid a’u staff er mwyn cyd-gynllunio cyfeiriad strategol a gweithredol fel y gallwn deilwra cefnogaeth bwrpasol er mwyn cefnogi Uwch Arweinwyr godi safonau ymhellach yn ein hysgolion.

Mae cydweithio effeithiol yn gwella perfformiad athrawon, mae hefyd yn gwella perfformiad disgyblion. Wrth gynyddu cydweithio effeithiol mae athrawon yn dod ar draws arferion gwell, sy’n arwain at addysgeg gryfach. Po fwyaf effeithiol yw’r athro, y mwyaf y gall disgybl elwa. Mae hefyd yn sicrhau nad yw cymwyseddau pwysig yn cael eu cyfyngu i nifer cyfyngedig o ymarferwyr ond eu bod yn cael eu dosbarthu mor eang ag y bo modd.

Efallai mai’r agwedd bwysicaf o gydweithio yw ei botensial i gryfhau’r arweinyddiaeth a rheolaeth er mwyn gwella addysgu a chyflawniad dysgwyr.

Bydd y Gynhadledd yn gyfuniad o brif siaradwyr, cyflwyniadau a gweithdai ymgynghori ar agweddau amrywiol ar gyfer cydweithio effeithiol mewn perthynas ag Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Gweler glip fideo o’r diwrnod isod: