Cynhadledd Genedlaethol GwE 2015

TUAG AT RAGORIAETH

Venue Cymru, Llandudno, 26 Mawrth 2015

Gweler isod rhai cyflwyniadau o’r Gynhadledd:

Cyflwyniad Cyflwynwyd gan:
Croeso GwE – Sesiwn y Bore
 • Mr Huw Foster Evans – GwE
 • Yr Athro Graham Donaldson
 • Dr David Hyerle
GwE – Cymraeg
 • Dafydd Roberts
 • Jenni Lyn
 • Tegwen Llwyd
 • Cheryl Roberts
 • Esyllt Maelor

Ysgolion Arweiniol y Gymraeg (Botwnnog / Dyffryn Ogwen / Tryfan)

EAS – Saesneg
 • Kate Elkins

Saesneg, Ysgol Uwchradd Basaleg

(Fersiwn Saesneg yn unig)

GwE – Mathemateg
 • Bethan Cartwright
 • Nia Thomas

Mathemateg, Ysgol Glan Conwy

GwE –Mathemateg
 • Zoe Evans

Ymarferydd Ysgol Arweiniol Mathemateg, Ysgol Eirias

(Fersiwn Saesneg yn unig)

EAS – Mathemateg
 • Lee Humphreys

Pennaeth Mathemateg, Ysgol Gyfun Oakdale

(Fersiwn Saesneg yn unig)

CSC – Gwyddoniaeth
 • Glen Gilchrist

Arbenigwr Gwyddoniaeth CSC

(Fersiwn Saesneg yn unig)

GwE – Rhifedd
 • Delyth Ellis

Mathemateg, Ysgol John Bright, Ysgol Arweiniol GwE ar gyfer Rhifedd CA3

EAS – Saesneg
 • Ceri Rudman

Pennaeth Cynorthwyol ac yn gyfrifol am Saesneg, Ysgol Gyfun Coed-duon

CSC – Mathemateg
 • Deborah Lax

Ymgynghorydd Mathemateg CAO CSC

(Fersiwn Saesneg yn unig)

EAS – Mathemateg
 • Laura Pearson

Pennaeth Mathemateg, Ysgol Gyfun Rhymni

(Fersiwn Saesneg yn unig)

GwE – Gwyddoniaeth
 • Catrin Jones Hughes
 • Geraint Llyn
 • Rhian Mair Jones

Aelodau o Grwp Arweiniol Ysgolion Uwchradd Môn

GwE – Gwyddoniaeth
 • Andy Rees

Pennaeth Gwyddoniaeth ac Ymarferydd Ysgol Arweiniol Gwyddoniaeth, Ysgol Alun, Yr Wyddgrug

GwE – Bagloriaeth Cymru
 • Hywel Parry

Pennaeth Cynorthwyol Cyfrannogol, Ysgol John Bright, Ymarferwr Arweiniol GwE Bagloriaeth Cymru

PISA a’i bwysigrwydd i Gymru
 • Dr Brett Pugh

Llywodraeth Cymru