Syr John Jones

Yn dilyn llwyddiant y Gynhadledd ‘Dileu Rhwystrau Difreintedd’ a gynhaliwyd ar y 9 Tachwedd 2015, trefnodd GwE’r cyfle i athrawon ddod i wrando ar Syr John Jones.

Cynhaliwyd y sesiwn am 5.00 o’r gloch ddydd Mawrth, 2 Chwefror 2016 yn Venue Cymru, Llandudno.

Gweler isod glip fideo byr o’r noson: