Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru

Pa ddarpariaeth sydd gennych ar waith ar gyfer eich disgyblion mwy galluog a thalentog?
Mae’r ddogfen hon yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i helpu ysgolion i fyfyrio ar y ddarpariaeth bresennol wrth i ni baratoi i symud i gwricwlwm newydd.
Dyma’r ail o gyfres o ddogfennau canllaw i’ch cefnogi.
Bydd posteri A3 yn dilyn i’w harddangos yn yr ysgol.