Select Page

Diwrnod Agored Mantell yr Arbenigwr – Ysgol Cae’r Nant

DYDD MERCHER, 20 CHWEFROR 2019

I’r rhai hynny sy’n ystyried gweithredu addysgeg Mantell yr Arbenigwr, dyma gyfle i’w weld ar waith.   Mae’n ddyddiau cynnar o hyd ar yr ysgol o ran datblygu sgiliau, ond mae’r staff yn fodlon i ymarferwyr weld effaith gychwynnol Mantell yr Arbenigwr ar eu dysgwyr.   Mae llefydd yn brin, a dylid cadw lle drwy gysylltu â Karen.roberts@ycn.flintshire.sch.uk. Mae’n bwysig trafod eich diddordeb gyda’ch Pennaeth gan y bydd ymrwymiad i gynllunio a gweithio mewn trioedd am dymor ar ddatblygu arfer Mantell yr Arbenigwr ar draws GwE.