Diwrnod agored Mantell yr Arbenigwr

DYDD MERCHER, 12 MEHEFIN 2019 – YSGOL CAE’R NANT, CEI CONNAH

I’r rhai hynny sy’n ystyried gweithredu addysgeg Mantell yr Arbenigwr, dyma gyfle i’w weld ar waith.   Mae’n ddyddiau cynnar o hyd ar yr ysgol o ran datblygu sgiliau, ond mae’r staff yn fodlon i ymarferwyr weld effaith gychwynnol Mantell yr Arbenigwr ar eu dysgwyr.

Mae llefydd yn brin, a dylid cadw lle drwy gysylltu â Karen.roberts@ycn.flintshire.sch.uk.

Mae’n bwysig trafod eich diddordeb gyda’ch Pennaeth gan y bydd ymrwymiad i gynllunio a gweithio mewn trioedd am dymor ar ddatblygu arfer Mantell yr Arbenigwr ar draws GwE.