Athrawon Newydd Gymhwyso – ANG

DYDDIADAU RHAGLEN HYFFORDDIANT GwE I ANG CYNRADD AC UWCHRADD 2018-2019

Mae dyddiadau rhaglen hyfforddiant GwE i ANG Cynradd ac Uwchradd ar gael ar G6 [https://g6.gwegogledd.cymru]. Cofrestrwch drwy Cynnig GwE ar G6.

 

HYFFORDDIANT MEWNOL ANG GAN YR AWDURDODAU

 

DYDDIAD AMSER LLEOLIAD
Dydd Mercher, 19 Medi 2018 1:00yp – 4:00yp Dinbych, Sir Ddinbych
Dydd Gwener, 21 Medi 2018 1:00yp – 4:00yp Canolfan Busnes Môn, Ynys Môn
Dydd Gwener, 21 Medi 2018 1:00yp – 4:00yp Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam
Dydd Mercher, 26 Medi 2018 1:00yp – 4:00yp Ysgol Aberconwy, Conwy
Dydd Iau, 27 Medi 2018 1:00yp – 4:00yp Porthmadog, Gwynedd
Dydd Mawrth, 9 Hydref 2018 9:15yb – 3:30yp Holiday Inn, Chester West, Sir y Fflint
Dydd Gwener, 19 Hydref 2018 9:00yb – 4:00yp Uwchradd: Ysgol Grango, Wrecsam
Cynradd: Canolfan Adnoddau Cymunedol Acton, Wrecsam
Dydd Mawrth, 23 Hydref 2018 9:00yb – 4:00yp Tresgawen Hall, Ynys Môn
Dydd Mercher, 24 Hydref 2018 9:00yb – 4:00yp Tŷ Menai, Bangor, Gwynedd
Dydd Mercher, 7 Tachwedd 2018 9:00yb – 4:00yp Coleg Llysfasi, Sir Ddinbych
Dydd Mercher, 14 Tachwedd 2018 9:00yb – 4:00yp Ysgol Aberconwy, Conwy
Dydd Iau, 22 Tachwedd 2018 9:00yb – 4:00yp GwE, Linden House, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Dydd Gwener, 23 Tachwedd 9:00yb – 4:00yp Ysgol Grango, Wrecsam

 

Cysylltwch gyda’ch Awdurdod Lleol am ragor o fanylion [gweler y rhestr isod].

HYFFORDDIANT SAFONAU DYSGU NEWYDD I FENTORIAID YSGOL

 

AWDURDOD LLEOL DYDDIAD AMSER LLEOLIAD
Sir Ddinbych Dydd Mercher, 12 Medi 2018 1:30yp – 3:30yp Coleg Llysfasi
Conwy Dydd Gwener, 14 Medi 2018 1:30yp – 3:30yp Ysgol Aberconwy
Sir y Fflint a Wrecsam Dydd Mercher, 10 Hydref 2018 9:30yb – 12:30yp Ysgol Uwchradd Darland
Gwynedd a Môn Dydd Mercher, 17 Hydref 2018 1:00yp – 3:30yp Tŷ Menai, Bangor

 

DYMA FANYLION HYFFORDDIANT TYMOR YR HYDREF I DDILYSWYR ALLANOL ANG:

*Hyfforddiant ar gyfer Gwirwyr Allanol newydd yn unig yw’r sesiynau hyn.*

DYDDIAD AMSER LLEOLIAD CYFRWNG
Dydd Llun, 24 Medi 2018 9:00yb – 4:00yp Glasdir, Llanrwst CYMRAEG
Dydd Mawrth, 2 Hydref 2018 9:00yb – 4:00yp OpTIC, Llanelwy SAESNEG

 

Cysylltwch â GwE am fanylion pellach: marianwynwilliams@gwegogledd.cymru neu ieuanjones@gwegogledd.cymru

Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

Gweler manylion am y rhaglen ranbarthol i gefnogi sefydlu statudol ANG ac i hyfforddi Mentoriaid Ysgol a Mentoriaid Allanol.

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â’r rhaglen ddatblygu ranbarthol ar gyfer sefydlu ANG, cysylltwch â:

Ieuan Jones, Cydlynydd y Rhaglen Sefydlu Ranbarthol

ieuanjones@gwegogledd.cymru

Am fwy o fanylion o fewn pob ALl, cysylltwch â’r Cydlynydd Sefydlu ANG perthnasol:

AWDURDOD LLEOL CYDLYNYDD SEFYDLU E-BOST
Conwy Eifion Roberts eifion.roberts@enfys.net
Sir Ddinbych Eifion Roberts eifion.roberts@denbighshire.gov.uk
Sir y Fflint Helen Crich HelenMcrich@outlook.com
Gwynedd Diane Jones
Ffion Griffith
dianejones3@gwynedd.llyw.cymru
FfionMairGriffith@gwynedd.llyw.cymru
Ynys Môn Meinir Huighes MeinirHughes@ynysmon.gov.uk
Wrecsam Siwan Meirion
Barbara Sznerch
Siwan.Meirion@wrexham.gov.uk
Barbara.Sznerch@wrexham.gov.uk

A fyddech cystal â nodi bod y trefniadau gweinyddol ar gyfer hysbysu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) am athrawon sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu a chael mynediad i gyllid ymsefydlu yn aros fel y maent. Ewch i ewc.wales am wybodaeth bellach.