Select Page

Athrawon Newydd Gymhwyso – ANG

DYDDIADAU RHAGLEN HYFFORDDIANT GwE I ANG CYNRADD AC UWCHRADD YN YSTOD 2017-2018

COPI O GYFLWYNIAD Y CGA – HYFFORDDIANT DIWEDDARU I WIRIWYR ALLANOL (MEDI 2017)

HYFFORDDIANT SAFONAU DYSGU NEWYDD I FENTORIAID YSGOL

DYDDIAD AMSER LLEOLIAD CYFRWNG COFRESTRU
Dydd Mercher, 11 Ebrill 2018 9:00yb – 12:30yp Plas Menai, Caernarfon Cymraeg
Dydd Gwener, 13 Ebrill 2018 9:00yb – 12:30yp OpTIC, Llanelwy Saesneg

Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

Gweler manylion am y rhaglen ranbarthol i gefnogi sefydlu statudol ANG ac i hyfforddi Mentoriaid Ysgol a Mentoriaid Allanol.

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â’r rhaglen ddatblygu ranbarthol ar gyfer sefydlu ANG, cysylltwch â:

Ieuan Jones, Cydlynydd y Rhaglen Sefydlu Ranbarthol
ieuanjones@gwegogledd.cymru

ang@gwegogledd.cymru

Am fwy o fanylion o fewn pob ALl, cysylltwch â’r Cydlynydd Sefydlu ANG perthnasol::

AWDURDOD LLEOL CYDLYNYDD SEFYDLU RHIF FFÔN E-BOST
Conwy Eifion Roberts 07766 206010 eifion.roberts@outlook.com
Sir Ddinbych Eifion Roberts 07766 206010 eifion.roberts@sirddinbych.gov.uk
Sir y Fflint Helen Crich 01352 714637 HelenMcrich@outlook.com
Gwynedd Sion Wyn Evans 01341 424319 SionWynEvans@gwynedd.llyw.cymru
Ynys Môn Gareth Jones 01248 752916 DGarethJones@anglesey.gov.uk
Wrecsam Siwan Meirion 01978 295443 siwan.meirion@wrexham.gov.uk

A fyddech cystal â nodi bod y trefniadau gweinyddol ar gyfer hysbysu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) am athrawon sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu a chael mynediad i gyllid ymsefydlu yn aros fel y maent. Ewch i ewc.wales am wybodaeth bellach.