Select Page

Hyfforddiant ANG GwE – Tymor y Gwanwyn 2018

HYFFORDDIANT ANG – LLYTHRENNEDD A RHIFEDD

SECTOR TEITL LLEOLIAD CYFRWNG DYDDIAD LINC I GOFRESTRU
CYNRADD Llythrennedd a Rhifedd (1 diwrnod) Catrin Finch, Glyndwr Saesneg Dydd Iau, 11 Ionawr 2018
CYNRADD Llythrennedd a Rhifedd (1 diwrnod) OpTIC, Llanelwy (Conference Room) Saesneg Dydd Gwener, 12 Ionawr 2018
CYNRADD Llythrennedd a Rhifedd (1 diwrnod) Catrin Finch, Glyndwr Cymraeg Dydd Mawrth, 16 Ionawr 2018

MAE’R DYDDIAD HWN WEDI’I OHIRIO

CYNRADD Llythrennedd a Rhifedd (1 diwrnod) Plas Menai (Oakes) Cymraeg Dydd Mawrth, 16 Ionawr 2018
UWCHRADD Llythrennedd a Rhifedd (1 diwrnod) OpTIC, Llanelwy (Boardroom) Saesneg Dydd Llun, 5 Chwefror 2018
UWCHRADD Llythrennedd a Rhifedd (1 diwrnod) Plas Menai (Oakes) Cymraeg Dydd Mawrth, 6 Chwefror 2018
UWCHRADD Llythrennedd a Rhifedd (1 diwrnod) Catrin Finch, Glyndwr (Auditorium 1) Saesneg Dydd Iau, 8 Chwefror 2018

HYFFORDDIANT ANG – CWRICWLWM I GYMRU (DYFODOL LLWYDDIANNUS)

SECTOR TEITL LLEOLIAD CYFRWNG DYDDIAD LINC I GOFRESTRU
CYNRADD Cwricwlwm i Gymru (Dyfodol Llwyddiannus) (1 diwrnod) OpTIC, Llanelwy (Boardroom) Saesneg Dydd Mawrth, 13 Mawrth 2018
CYNRADD Cwricwlwm i Gymru (Dyfodol Llwyddiannus) (1 diwrnod) Plas Menai (Oakes) Cymraeg Dydd Mercher, 14 Mawrth 2018
CYNRADD Cwricwlwm i Gymru (Dyfodol Llwyddiannus) (1 diwrnod) Swyddfa GwE, Linden House, Yr Wyddgrug Saesneg Dydd Iau, 15 Mawrth 2018