Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg-NNEM

Mae’r Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg gyda chyfleoedd i arweinwyr mathemateg o bob lleoliad gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi cyfoedion. Cliciwch yma am ragor o fanylion ar sut i wneud cais – Rhaglen hyfforddi arweinyddiaeth cyfoedion y Rhwydwaith MathemategDyddiad cau ar gyfer cais yw 12pm, ar y 7fed o Fawrth, 2018. Unrhyw gwestiynau pellach e-bostiwch llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru