Select Page

Eich Tiroedd Ysgol – Digwyddiad gan Techniquest

Diwrnod 1: 3 Ebrill 2019                  Diwrnod 2: 26 Mehefin 2019

Lleoliad: RSPB Visitor Centre, Conwy, LL31 9XZ


Cwrs 2 ddiwrnod i athrawon cynradd fydd yn:

  • Datblygu gwybodaeth a sgiliau er mwyn gwella bioamrywiaeth eich tiroedd drwy reoli cynaliadwy
  • Eich galluogi i ddefnyddio tiroedd eich ysgol ar gyfer creu’r effaith addysgu a dysgu gorau posibl.

 

Rhagor o fanylion i’w gael yma:  www.stem.org.uk/cpd/449818/your-school-ground-teaching-and-learning-opportunity