Erasmus+

Ymhlith ceisiadau Erasmus+ gogledd Cymru eleni  yr oedd mwy na 50 o geisiadau gan aelodau staff yn ysgolion GwE i wneud DPP mewn gwahanol wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd  drwy geisiadau KA1 (gyflwynwyd ddiwedd mis Ionawr 2019), dau brosiect KA202 yn cynnwys saith ysgol yng Ngwynedd a Sir Ddinbych (cyfnewid athrawon ac/neu ddisgyblion) a chyswllt llwyddiannus rhwng pum ysgol (Gwynedd, Conwy a Sir Y Fflint) ac ysgolion yn Y Ffindir, Gwlad Belg, Sbaen a Rwmania trwy ISL, a gefnogodd eu ceisiadau KA229 (cyfnewid athrawon ac/neu ddisgyblion). Blwyddyn lwyddiannus yn y gogledd, ac rydym yn awr yn disgwyl clywed beth yw canlyniad y ceisiadau hyn (tymor yr haf 2019!).

Erthyglau ym mhapurau newydd gogledd Cymru: (am ein prosiect rhyngwladol Digital Competency in Action) https://www.rhyljournal.co.uk/news/17007116.pupils-from-schools-in-rhyl-and-rhuddlan-develop-links-during-trip-to-murcia/

Eitem newyddion ar deledu Rwmania: (am ein prosiect rhyngwladol Digital Competency in Action) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2254435521461672&id=1681318802106683&sfnsn=mo

Emily Daly a llwyddiant International School Linking Cymru : datganiad i’r wasg gan y British Council:

https://wales.britishcouncil.org/en/about/press/wales-wins-record-amount-erasmus-funding

Mae Ysgol Bro Lleu ac Ysgol Treferthyr yn teithio i Ddenmarc yr wythnos hon i barhau â’u Dysgu Drwy Brosiect.