3U Ymsefydlu i ANG [Dwyieithog]

Addas ar gyfer: Holl ANGon mewn Ysgolion Uwchradd ac Arbennig yn rhanbarth GwE ynghyd ag ANGon Llanw Tymor Byr yn y rhanbarth.

 • Cynnig strategaethau ac adnoddau yn ymwneud â dysgu ac addysgu yn yr ystafell ddosbarth. Bydd cyflwyniadau gan ysgolion rhanbarthol wedi eu hadnabod am eu hymarfer effeithiol.

Bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Cynllunio profiadau dysgu gwerth chweil sy’n arwain at addysg well a chodi safonau
 • Defnydd effeithiol o ddata a thystiolaeth ymchwil
 • Cydweithio gydag eraill
 • Adolygu a myfyrio ar ymarfer
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds