Trin Data yng Nghyfnod Allweddol 2 [Saesneg]

Yn ystod y bore byddwn yn edrych ar wahanol agweddau o drin data gan ystyried pa raglenni o fewn Hwb y gellir eu defnyddio. Byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol:

 • Tasgau trin data i gefnogi llythrennedd a rhifedd
 • Trin data yn drawsgwricwlaidd
 • Creu a chydweithio yn defnyddio J2Data
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds