Geiriau Diflanedig @CymruNatur

Mae ymchwil diweddar yn dangos bod hanner plant Prydain ddim yn gallu adnabod danadl poethion, 65% methu adnabod Titw Tomos Las, 83% ddim yn gallu adnabod Cachgi Bwm (bumble bee) a 50% methu adnabod aderyn mor adnabyddus â’r Pâl

Tydi’r enwau yma ddim yng ngeirfa ein plant bellach.

Ers sawl blwyddyn mae Ysgol San Siôr wedi cychwyn gwasanaethau trwy rannu llun creadur, aderyn, blodyn neu bryfetach gyda’r plant ac yn ei roi ar y sgrin fawr yn y neuadd sydd wedyn yn aros ar y sgrin am weddill y dydd. Bellach mae’r plant yn adnabod sawl rhywogaeth. Mae’r ysgol wedi rhoi’r lluniau ar gyfrif trydar @CymruNatur er mwyn i ysgolion eraill ddefnyddio’r lluniau. Mae’r ysgol yn ceisio ychwanegu rhywogaeth newydd pob dydd.

 Mae Ian Keith Jones, Pennaeth Ysgol San-Sior yn nodi “Edrychai’n debyg ein bod wedi methu cenhedlaeth o eiriau; ac mae nifer o rieni’r Ysgol ddim yn gallu gwahaniaethu Iâr Fach Amryliw (Small Tortoiseshell) oddi wrth Iâr Fach Dramor (Painted Lady). Mae yna genhedlaeth o eiriau yn diflannu. Mae gan blant chwilfrydedd naturiol yn eu byd o’u cwmpas ac mae croeso mawr i chi ddefnyddio @CymruNatur yn eich ysgolion.”

Mae llyfr ‘The Lost Words’ gan Robert Macfarlane wedi ei ddosbarthu I pob ysgol yn Lloegr. Mae ymgyrch I gael copi Cymraeg i pob ysgol yng Nghymru. Llyfr hynod sydd yn ategu bod plant yn colli cysylltiad gyda Byd Natur a sydd yn adnodd gwerthfawr I’r dosbarth. Mwy o wybodaeth yn fan hyn:

 https://www.graffeg.com/product/geiriau-diflanedig/

https://www.thelostwords.org/