Gwahoddiad i ymuno â phrosiect ymchwil ‘Standing Together’ – Cefnogi Llesiant Cymdeithasol ac Emosiynol Plant mewn Ysgolion Cynradd

A yw eich ysgol am wella ymddygiad a llesiant disgyblion? Mae GwE yn falch iawn o gael cefnogi prosiect cyffrous a phwysig sy’n edrych ar sut y gellir lleihau bwlio a hybu llesiant disgyblion CA2. Bydd y prosiect Standing Together yn treialu effaith rhaglen gwrth-fwlio o’r enw KiVa o’r Ffindir mewn ysgolion yng ngogledd Cymru a Lloegr. Gwelwyd bod KiVA yn effeithiol o ran lleihau bwlio a gwella llesiant disgyblion mewn ysgolion cynradd, ac mae wedi’i chyflwyno mewn mwy na 90% o ysgolion Y Ffindir.

Ceir rhagor o fanylion yn y dogfennau isod:

Llythyr yn cynnwys manylion am y rhaglen.

Ffeithlun sy’n cynnwys rhagor o wybodaeth am yr hyn i’w ddisgwyl ac amserlen y prosiect.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Suzy Clarkson ar s.clarkson@bangor.ac.uk