Gweinidog Addysg yn Cyhoeddi Cwricwlwm Drafft Newydd i Gymru

Gweler ynghlwm lythyr pwysig gan Kirsty Williams ynglŷn â lansiad y cwricwlwm drafft i Gymru. Gofynnwn i chi ei rannu gyda’ch staff a’ch llywodraethwyr trwy eich sianeli cyfathrebu arferol.