Select Page

Gweithdai y Cyfnod Sylfaen

 

Gweithdai ar gyfer Athrawon y Cyfnod Sylfaen:

Datblygu Creadigrwydd drwy Ddysgu yn yr Awyr Agored

Datblygu Creadigrwydd drwy Ddysgu yn yr Awyr Agored Amcanion: Gweithdy hanner diwrnod ar gyfer athrawon y cyfnod sylfaen i rannu syniadau ynglyn â ffyrdd o ddatblygu sgiliau creadigol a sgiliau allweddol disgyblion o fewn yr ardal...

 

 

Gweithdai ar gyfer Cymorthyddion Dosbarth y Cyfnod Sylfaen:

Datblygu Creadigrwydd drwy Ddysgu yn yr Awyr Agored

Datblygu Creadigrwydd drwy Ddysgu yn yr Awyr Agored Amcanion: Gweithdy hanner diwrnod i gymorthyddion dosbarth y cyfnod sylfaen i rannu syniadau am ffyrdd o ddatblygu sgiliau creadigol a sgiliau allweddol disgyblion o fewn yr ardal...

 

 

Rhwydweithiau Tymhorol y Cyfnod Sylfaen

[ar gyfer Uwch Dimau Rheoli, Athrawon a Chymorthyddion Dosbarth y Cyfnod Sylfaen]

Rhwydweithiau Tymhorol y Cyfnod Sylfaen

Rhwydweithiau Tymhorol y Cyfnod Sylfaen [ar gyfer Uwch Dimau Rheoli, Athrawon a Chymorthyddion Dosbarth y Cyfnod Sylfaen] Yn ystod y cyfarfodydd trafodir materion a datblygiadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol parthed y cyfnod...