Select Page

Gweithdai HackJam ‘Cracio’r Cod’

Mae GwE wedi trefnu cyfres o weithdai HackJam ‘Cracio’r Cod’ ar 20 a 21 Chwefror.

Atodaf daflenni gwybodaeth ar fformat pdf y byddwch efallai am rannu â chyd-weithwyr, disgyblion a rhieni er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i’r gweithdai hyn.

Byddai’n wych eich gweld chi a’ch disgyblion yn y gweithdai.

Alan O’Donohoe sy’n arwain y sesiynau, a dyma ychydig o’i hanes:

Mae gan Alan O’Donohoe dros ugain mlynedd o brofiad o addysgu ac arwain Technoleg, Cyfrifiadura a TGCh mewn ysgolion yng ngogledd Lloegr.  Trodd at Teach Computing yn 2010, heb yr un cymhwyster mewn Cyfrifiadureg. Ef gyflwynodd Gyfrifiadureg gyntaf yn ei ysgol ym Mhreston, a chefnogi eraill i wneud yr un fath drwy raglen datblygiad proffesiynol helaeth.

Mae Alan yn gweithio gyda’r exa.foundation, sy’n ysbrydoli ac yn ennyn diddordeb gwneuthurwyr digidol y dyfodol, yn cefnogi Cyfrifiadureg ragorol mewn ysgolion ac yn hyrwyddo defnyddio technoleg yn ddiogel ac yn briodol.  Mae Exa Foundation yn rhan o Exa Networks.

Byddwn yn annog y rhai hynny ohonoch sy’n addysgu cyfrifiadura mewn ysgolion uwchradd neu’r rheiny sydd am wella addysgu cyfrifiadura/meddwl yn gyfrifiadurol i fynychu’r sesiynau hyn, yn enwedig sesiynau’r prynhawn i athrawon pan fydd Alan yn rhannu strategaethau a thechnegau y mae wedi’u mireinio dros flynyddoedd o brofiad fel athro.

Mae Alan yn gyflwynydd hynod o ddifyr, a gwn y bydd y sesiynau hyn yn ddefnyddiol tu hwnt, a hwyliog.

DIGWYDDIAD LLEOLIAD DYDDIAD AC AMSER DOLEN I GOFRESTRU
HackJam i Athrawon
[I ATHRAWON YN UNIG]
Neuadd Gynhadledd Nantlle, Safle’r Normal, Prifysgol Bangor Dydd Mercher, 20 Chwefror 2019 – 13:00-16:00 EVENTBRITE
HackJam i’r teulu
[I ATHRAWON, DISGYBLION, BRODYR A CHWIORYDD, RHIENI, NAIN A TAID, UNRHYW UN!]
Neuadd Gynhadledd Nantlle, Safle’r Normal, Prifysgol Bangor Dydd Mercher, 20 Chwefror 2019 – 16:30-19:30 EVENTBRITE
HackJam i Athrawon
[ATHRAWON YN UNIG]
Ysgol Uwchradd y Fflint, Maes-Hyfryd, Flint, CH6 5LL Dydd Iau, 21 Chwefror 2019 – 13:00-16:00 EVENTBRITE
HackJam i’r teulu
[I ATHRAWON, DISGYBLION, BRODYR A CHWIORYDD, RHIENI, NAIN A TAID, UNRHYW UN!]
Ysgol Uwchradd y Fflint, Maes-Hyfryd, Flint, CH6 5LL Dydd Iau, 21 Chwefror 2019 – 16:30-19:30 EVENTBRITE