Select Page

Gweithdy i Ddyfnhau Gwybodaeth a Dealltwriaeth o Addysgeg y Cyfnod Sylfaen i Athrawon sy’n Newydd i’r Cyfnod Sylfaen

  • Sut i gynllunio’r ddarpariaeth barhaus yn effeithiol, tu fewn a thu allan.
  • Defnyddio Fframwaith y Cyfnod Sylfaen fel arf i gynllunio darpariaeth effeithiol.
  • Gwneud defnydd effeithiol o’r ddarpariaeth er mwyn datblygu ac ehangu profiadau llythrennedd, rhifedd a sgiliau digidol y disgyblion, dan do ac yn yr awyr agored.
  • Ymgyfarwyddo â deilliannau disgwyliedig Fframwaith y Cyfnod Sylfaen a sicrhau fod asesu trylwyr yn gymhwysol ar gyfer pob disgybl.

Dyddiadau a Lleoliadau’r Gweithdai:

 DYDDIAD  AMSER  LLEOLIAD  IAITH
 24/09/2018  9:00-16:00  Swyddfa GwE, Yr Wyddgrug [Linden House]  Cymraeg
 25/09/2018  9:00-16:00  Swyddfa GwE, Yr Wyddgrug [Linden House]  Saesneg
 27/09/2018  9:00-16:00  Ysgol Aberconwy, Conwy  Saesneg
 28/09/2018  9:00-16:00  Tŷ Menai, Bangor  Cymraeg

NI DDARPERIR CINIO

I gadarnhau lle ar y gweithdy uchod, a fyddwch cystal â llenwi’r ffurflen a atodir, a’i hanfon at myradavies@gwegogledd.cymru erbyn Dydd Mercher, 19 Medi 2018.

Ffurflen Gofrestru – Gweithdy Addysgeg y Cyfnod Sylfaen