Select Page

Hywel Roberts – Adventures in Learning: Cwricwlwm Cyfoethog ac Addysgeg Tlodi

20 TACHWEDD, GWESTY FAENOL FAWR, BODELWYDDAN

Diwrnod llawn i ysgolion cynradd.

 

Sut allwn ni sicrhau bod ein plant yn dod yn ddysgwyr annibynnol, creadigol a myfyrgar?

Sut allwn ni helpu plant i fod â meddwl uchel o’u dysgu?

Pa fathau o addysgeg sy’n cefnogi ymdrin â gwybodaeth gyfoethog?

Sut all cyd-weithwyr ryddhau eu dychymyg proffesiynol ac addysgu heb golli enaid?

Ymunwch â Hywel Roberts, athro, awdur a siaradwr rhyngwladol am ddiwrnod o feddwl, myfyrio a syniadau a strategaethau ymarferol ar sail ymchwil, oll wedi’u cyflwyno yn ei arddull ddihafal ei hun.

Bydd y diwrnod yn ysgogi trafodaethau yn ôl yn eich lleoliad ac yn eich hannog i edrych ar eich cynnig cwricwlwm drwy lygaid gwahanol.

Dewch â beiro neu bensel gyda chi.   Bydd aelodau’n cael copi am ddim o lyfr Hywel,  Unchartered Territories, Adventures in Learning.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag andreataylor@gwegogledd.cymru

I gadw lle, anfonwch e-bost at morgancordiner@gwegogledd.cymru cyn 15 Tachwedd 2018.